You are here

Toiminta

Partiotoiminta on vapaaehtoista toimintaa. Johtajistokaan ei työstään saa palkkaa,

mutta toiminnasta saatava "palkka" on erittäin arvokasta (paljon kavereita,

oppimista johtajuuteen, onnistumisen riemua, yhteiskuntataitoja... ja tietysti

hauskan pitoa).

Keskeiset toimintamuodot ovat sudenpentutoiminta (7-10 -vuotiaat) sekä vartiotoiminta

(11-15 -vuotiaat). Lisäksi toimiakseen lippukunta tarvitsee johtajia. Toiminta

noudattelee Suomen Partiolaisten toimintamallia lippukunnan omin maustein ja variaatioin

höystettynä. Kipinät painottavat toiminnassaan retkeilyä ja luonnontuntemusta.


Sudenpennut

Sudenpentutoiminta on suunnattu 8-10-vuotiaille tytöille ja pojille. Sudenpentutoiminnan

rungon muodostaa viikoittaiset kokoukset Kololla. Lisäksi toimintaan kuuluvat päivä- ja

yöretket (2 kertaa vuodessa) sekä kilpailuihin ja muihin tapahtumiin osallistuminen.

Vuoden kohokohta on tietenkin aina kesäleiri, joka sudenpennuilla on yleensä kestoltaan

3-4 yötä.

Sudenpennut toimivat laumoissa, joita johtavat laumanjohtajat. Koko sudenpentuosastoa

johtaa Akela. Laumojen koko on noin 15 ja laumanjohtajia on pääsääntöisesti kaksi laumassa.


Kuninkaantien Kipinöillä on yksi lauma sysksyllä 2006. Otamme uusia sudenpentuja

pääsääntöisesti syksyisin mukaan toimintaan resurssien sallimassa määrin. Toimintaan

haluava lapsi kannattaa ilmoittaa "jonoon" hyvissä ajoin ennen kuin lapsi täyttää kahdeksan.


Vartiolaiset

Vartioon kuuluu tavallisesti 3-8 henkeä. Tavoitteena on, että toimintaa johtaa 14-17 -vuotias

vartionjohtaja eli vj. Vartiolaisten ikäjakauma on 11-vuotiaasta noin 15:sta. Vuosittain

vartioihin siirtyy 10/11-vuotta täyttävät sudenpennut. Vartiotoimintaan pääsee toki mukaan

ilman sudenpentutaustaakin.

Lippukunnassamme on kolme vartiota: Kotkat, Saukot ja Ahmat. Vartioiden nimi ei muutu,

vaikka sen jäsenet vaihtuvat ja siirtyvät eri tehtäviin. Yksi vartioista on tyttövartio

ja kaksi poikavartiota.

Sudenpentujen tapaan vartio kokoontuu kerran viikossa Kololla. Kokouksissa paitsi pidetään

hauskaa ohjelmaa, tiedotetaan tulevista retkistä ja kisoista sekä harjoitellaan

luokkasuorituksissa vaadittavia taitoja. Luokkasuorituksia on kolme, joista I-luokka on

vaativin. Suoritusten myötä taidot karttuvat monella saralla: partioliikkeen historia,

luonnossa liikkuminen, ensiapu, erätaidot, yhteiskuntatietous ...

Vartiotoiminnan ehdottomasti parasta antia ovat omat retket, joita järjestetään muiden

lippukuntien kämpille tai sitten lähdetään vaeltamaan ja majoitutaan teltassa tai laavussa.

Vartioiden ohjelmaa suunnitellaan paljolti vartion yhteisvoimin VJ:n toimiessa viime käden

päättäjänä.


Johtajat

Kasvettuaan vartion raameista ulos nuori siirtyy lippukunnassa johtotehtäviin. Johtajilla

on useita erilaisia toimenkuvia ja tehtäviä, joista kaikki löytävät itseään

kiinnostavan/kiinnostavia aiheita. Lippukunta tarvitsee toiakseen lippukunnanjohtajan,

sihteerin, sampon (vartionjohtajien johtaja) sekä Akelan ja laumanjohtajia. Lisäksi johtajia

tarvitaan vielä huolehtimaan kalustosta, kotisivuista, tapahtumien järjestämisestä jne.

Johtajille partiopiiri ja Suomen Partiolaiset järjestää runsaasti koulutusta. Keskeisin näistä

lienee partiojohtajakurssi, jossa opitaan partiojohtajana toimimista käytännönläheisesti.

Laumanjohtajille ja sampoille on omia kursseja ja näiden lisäksi runsaasti erilaisia muita

käytännön läheisiä kursseja ja ns. vihjareita, joista saa uusia ideoita toimintaan.